Pondělí, 25 října, 2021
Home DVACET PLUS JEDNA

DVACET PLUS JEDNA

Přinášíme vám možnost prohlédnout si výstavu Dvacet plus jedna v online prostředí. Věříme, že vás vybraná díla z našeho fondu osloví a inspirují. Budeme rádi za jakoukoli zpětnou reakci.

Dosud nejstarší knihou ve fondu Severočeské vědecké knihovny je italský překlad šachové příručky španělského kněze Ruy Lopéze de Segury, jehož jménem je v anglicky psané literatuře nazýváno jedno z nejčastěji hraných zahájení – tzv. španělská hra (angl. Ruy Lopez). Lopéz ze Segury bývá mnoha šachovými historiky považován za prvního neoficiálního mistra světa v šachu a za...
Mattioliho herbář je jednou z nejvýznamnějších botanických knih 16. století. Jeho autor, italský lékař a botanik Pietro Andrea Mattioli, v letech 1554–1564 působil v Praze jako osobní lékař arciknížete a českého místodržícího Ferdinanda Tyrolského. Původně byl herbář napsán jako komentář spisu De materia medica významného antického lékaře...
Bohatě iluminovaný gotický rukopis astrologických a věšteckých výkladů Codex vindobonensis 2652 patří k nejstarší německé veršované prognostické literatuře. Použití gotického písma a textových odkazů, které poukazují na Rýn, Mohuč a Cáchy, rukopis geograficky řadí do střední oblasti západního Německa. Vytvořen byl ve 14. století jako zakázková práce v německém Limburgu. Prorocké knihy...
V pozdním středověku používali zbožní laikové rozměrem nevelké, ale bohatě iluminované knihy modliteb určených pro každou liturgickou hodinu dne. Označované byly také jako „hodinky“. Přebohaté hodinky vévody z Berry, francouzsky Les Très riches heures du Duc de Berry, jsou jedním z nejvýznamnějších iluminovaných rukopisů 15. století vůbec. Kolem roku 1410 je...
Knihy hodinek byly v době pozdního středověku velmi populární, i v 15. století byly navíc stále symbolem společenského postavení. Latinský iluminovaný rukopis Rohanových hodinek je dílem anonymního umělce, jehož identita je zahalena tajemstvím. Dle svého mistrovského díla bývá jmenován Mistrem Rohanem. Manuskript v gotickém stylu vznikl mezi lety 1430 a 1435....

8 * JENSKÝ KODEX

0
Významný husitský rukopis vznikl v Čechách mezi lety 1490 až 1510. Obsahuje celkem 120 listů, 9 pergamenových a ostatní papírová folia. Kodex je souborem několika literárních textů a je psán česky a latinsky (fragment malé latinské antiteze). V mnoha případech vychází text na kroucených páskách přímo z úst postav a rukopis tak...
Zjevení svatého Jana neboli Apokalypsa je poslední knihou Nového zákona. Biblická kniha Zjevení byla vděčným námětem křesťanského výtvarného umění a jedním z textů, které určovaly pohled na svět v pozdním středověku. Proto také v této době vzniklo velké množství rukopisů s tématy apokalypsy, zkázy a armagedonu. Někteří v knize Zjevení svatého...
Biblia pauperum Apocalypsis, unikátní iluminovaný rukopis na pergamenu z období pozdního středověku, vznikl kolem 1340/50 v benediktinském opatství sv. Petra a Pavla v Erfurtu. Představuje jedinečný exemplář tzv. „bible chudých“, které se užívalo ve středověku k názornému vyučování biblické dějepravy u dětí i u dospělých, konkrétně u...
Bohatě iluminovaný gotický rukopis astrologických a věšteckých výkladů Codex vindobonensis 2652 patří k nejstarší německé veršované prognostické literatuře. Použití gotického písma a textových odkazů, které poukazují na Rýn, Mohuč a Cáchy, rukopis geograficky řadí do střední oblasti západního Německa. Vytvořen byl ve 14. století jako zakázková práce v německém Limburgu. Prorocké knihy...
Každá rukopisná kniha hodinek je jedinečná, třebaže většina z nich obsahuje obdobnou sbírku textů, modliteb a žalmů, často i určitý typ výzdoby. Knihy hodinek pro bohaté mecenáše představovaly zcela osobní modlitební knihy, byly bohatě iluminované a kromě obvyklých výjevů spojených se svatou rodinou pojednávaly o tématech pomíjivosti lidského života.
Strahovská knihovna je součástí Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Ta byla v roce 1143 založena olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem za podpory pražských biskupů Jana a Oty a českého knížete a později krále Vladislava a jeho ženy Gertrudy. Historie knihovny a jejích sbírek se začala psát společně se založením...
Náboženskou literaturu zastupuje také německý překlad bible. Německé jazykové biblické překlady existovaly již od středověku. Tištěný překlad z Vulgáty v německém jazyce vyšel poprvé ve Štrasburku v roce 1466 v tiskárně Johanna Mentelina ze Schlettstadtu (v 15. století přetištěno ještě čtrnáctkrát). Štrasburk, původně německé, dnes francouzské město, je spojen s počátečními experimenty...
Německý humanista Petr Apian, známý také jako Petrus Apianus (latinizovaná verze rodného jména Peter Bienewitz), se narodil kolem roku 1495 nebo 1501 v německém Leisingu, zemřel roku 1552 v Ingolstadtu. Apian proslul v několika oborech, věnoval se matematice, kartografii, astronomii a astrologii, v nichž publikoval několik prací. V roce 1540 vydal...